رهبر ارکستر ارسال دیدگاه

رهبر ارکستر، سرپرست گروهی از اجراکنندگان (نوازندگان و گروه کر) است.

رهبر ارکستر را قلب ارکستر می نامند. او گروه را وادار می‌کند تا ترجمانی پرمعنا از اثر موسیقی ارائه دهند. اکثر رهبران ارکستر برای نشان دادن وزن، ضرب، ضرباهنگ، و تمپوی موسیقی باریکه‌ی چوبی به نام باتون (baton)  در دست می‌گیرند. رهبران مختلف شیوه‌های متفاوتی دارند اما به طور معمول از دست چپ برای نشان دادن راهنمایی‌های بیانی و اشاره به نوازندگان استفاده می‌کنند.

بخش عمده‌ی کار رهبر هنگام تمرین با گروه است، جایی که بارها و بارها عوامل بیانی و تکنیک‌های مختلف تمرین می‌شود تا به رضایت او برسد.

وقتی که سازها و آوازخوان‌ها همزمان به اجرای یک قطعه می‌پردازند رهبر ارکستر باید توانایی این را داشته باشد که خطاهای اجرایی آن‌ها را تشخیص دهد.

رهبر ارکستر یک پارتیتور را کامل حفظ می‌کند و آن را در ذهن می‌شنود.

حفظ کردن پارتیتور باعث می‌شود تا در هنگام اجرا دغدغه‌ای برای تعقیب نت نداشته باشد و نگاه اجرا کنندگان را متوجه خود کند تا دستورات لازم اجرایی را به آن‌ها نشان دهد.

کنسرت مایستر (concertmaster)

کنسرت مایستر دستیار رهبر ارکستر است. او نوازنده‌ی ویولن اولی است که در نزدیک‌ترین و سمت چپ رهبر ارکستر می‌نشیند. در ارکستر قسمت‌های اصلی ویولن سولو توسط کنسرت مایستر نواخته می‌شود.

دیدگاهتان را بنویسید

Click to Hide Advanced Floating Content